Elevul Marin Spătar, de la Liceul Pedagogic Ștefan Bănulescu, profilul Arte Vizuale, expune la Muzeul Dunării de Jos din Călărași

Elevul Marin Spătar, de la Liceul Pedagogic Ștefan Bănulescu, profilul Arte Vizuale, expune la Muzeul Dunării de Jos din Călărași

Elevul Marin Spătar, de la Liceul Pedagogic Ștefan Bănulescu, profilul Arte Vizuale, expune la Muzeul Dunării de Jos din Călărași

Marin Spatar finalizează clasa a XII-a la Liceul Pedagogic din Călărași, profilul Arte Vizuale, clasa profesorului Soare Ioan Silviu, iar expoziția de la Muzeul Dunării de Jos încununează o parte din activitatea sa de atelier, atât desenele în creion și cărbune, cât și pictura în acrilic, evocând evoluția sa.

Originar din Republica Moldova, a venit în liceul nostru după mai multi ani de studiu la saxofon, semn că cele două arte pe care le-a studiat fac parte din sensibilitatea sa curentă.

Serios în tot ceea ce face, Marin Spătar abordează în compozițiile expuse peisajul și portretul, mergând de multe ori la detaliu, dar având și capacitatea de a cuprinde elementele transpuse într-o armonie totală, formată tocmai din acele amănunte care construiesc imaginea finală.

Foarte plastic în pictură, dezinvolt și cu linia sigură în desen, acesta este foarte expresiv în transpunerea componentelor morfologice. În portrete, modelele sale sunt tinere fete sau animale, iar în peisaje muntele și spațiile atotcuprinzătoare ale câmpiei și mării, dau măsura unui exercițiu susținut în fața șevaletului.

Dinamica lucrărilor apare și la nivelul tușei, și în zona grafiilor gestuale, semn că descoperirile sale în cadrul acestor eseuri vizuale sunt permanente.

Ana Amelia Dincă

Spread the love
Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *