ITM Călărași: Comunicat de presă

În perioada 15.04-31.05.2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a desfăşurat “Acţiunea de informare şi conştientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internshipul”.

Obiectivele acţiunii au fost de îndrumare a entităţilor care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale; creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajator care pot, potrivit legii, să angajaze forţă de muncă pe bază de contracte individuale de muncă, contracte de ucenicie, contracte de stagiu – anexă la contractul individual de muncă sau de a utiliza interni în baza contractului de internship; informarea persoanelor/salariaţilor/entităţilor care au calitatea de angajatori, în ceea ce priveşte dezvoltarea carierei şi a procesului de formare profesională continuă şi respectiv la locul de muncă; facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.

În data de 19 aprilie 2019, în sala de şedinţe a Inspectoratului a avut loc o primă întâlnire cu angajatori din următoarele domenii: construcţii, confecţii, agricultură, fabricarea hârtiei şi cartonului.

Materialele informative au fost prezentate şi în cadrul Consiliului Consultativ Tripartit, constituit la nivelul Inspectoratului, cu participarea reprezentanţilor sindicatelor şi patronatelor reprezentative la nivelul judeţului Călăraşi, membrii ai Consiliului şi în cadrul Consiliului Consultativ al AJOFM Călăraşi.

În data de 10.05.2019, în colaborare cu reprezentanţi ai AJOFM Călăraşi a fost întreprinsă o acţiune de informare şi conştientizare a elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a din cadrul Liceului Economic Călăraşi, cu privire la legislaţia specifică privind ucenicia la locul de muncă (contractul de ucenicie, timpul de muncă şi de odihnă, obligaţiile şi drepturile ucenicului şi ale angajatorului).

În data de 22.05.2019, la sediul Primăriei comunei Borcea a avut loc o întâlnire atât cu angajatori de pe raza comunei, cât şi cu persoane fizice interesate de prevederile legislaţiei prezentate.

Inspector Şef,

Ionela IORDAN

Spread the love
Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *