Liceul Pedagogic ˶Ștefan Bănulescu" din Călărași a apărut ca o oportunitate pentru elevii talentați din județ

Liceul Pedagogic ˶Ștefan Bănulescu" din Călărași a apărut ca o oportunitate pentru elevii talentați din județ

Înființarea profilului de arte de la Liceul Pedagogic ˶Ștefan Bănulescu” din Călărași a apărut ca o oportunitate pentru elevii din județ, care doresc să urmeze o astfel de filieră vocațională. Ani la rând, aceștia au mers la Liceul de Arte ˶Ionel Perlea” din Slobozia, dar din anul 2018, prin efortul doamnei director de atunci, prof. Vasilica Puran s-au înființat clasele de arte plastice și muzică.

 În ceea ce privește artele vizuale, anul trecut, prima generație de elevi și-a susținut atestatul cu rezultate foarte bune, având specializarea Tehnici de Atelier. Unul dintre absolvenți, George Iulian Bădițescu a intrat al doilea la Secția de Pictură Monumentală a Universității Naționale de Arte din București, la clasa maestrului Ionuț Achițenie, reprezentând cu cinste liceul nostru într-o amplă expoziție personală la Muzeul Dunării de Jos. Această clasă care a ucenicit sub îndrumarea artistului plastic și profesorului Soare Ioan Silviu a fost formată din tineri de vocație, care, pe parcursul studiilor liceale au fost implicați în numeroase activități expoziționale la Muzeul Dunării de Jos din Călărași, Muzeul Municipal Călărași, Biblioteca Județeană ˶Alexandru Odobescu”, Primăria Municipiului Călărași.

 Generația care își finalizează anul acesta atestatul în arte vizuale este la fel de tenace și doritoare de performanță, remarcându-se Marin Spătar, Alina Mazgras, Camelia Datcu, Andrei Vasilescu, Nicolata Ulmeanu, Vlad Stănescu, Alexandra Naghen, Roxana Andrei, Amelia Aioane. Alături de acești copii implicați în actul artistic sunt toate cadrele didactice ale liceului, mai ales diriginții Vasilica Puran, Georgiana Panait, Irina Bârjoveanu, Nicolae Stoiculescu, dar și Mihaela Ion, profesor de fizică, a căror susținere este necondiționată și permanentă.

 Vineri, 8 aprilie, a fost ˶Ziua Porților Deschise” la Liceul Pedagogic ˶Ștefan Bănulescu”, fiind prezentată oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023. Noua directoare, prof. Rodica Neagu a reformulat modalitatea de a scoate în evidență atmosfera de prietenie și de performanță care definește instituția noastră. A fost remarcabil modul în care noul manager a organizat pentru prima data la Liceul Pedagogic ˶Ștefan Bănulescu” un astfel de evenimet, la care au participat și prof. Roxana Natalia Pațurcă, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Călărași, prof. Adriana Butoi, inspector școlar pentru limbi moderne, prof. Elena Mihăilescu, inspector școlar pentru management institutional.

Vizita celor 25 de școli din județ la atelierul de pictură a scos în evidență oportunitățile pe care le au cei care vor să se dedice artelor frumoase. Studiind desenul, modelajul și pictura, prin disciplinele de specialitate, Studiul formelor în desen, Studiul formelor în culoare, Studiul formelor în volum, Crochiuri, Studiul corpului și figurii umane, Istoria artelor și arhitecturii, elevii se pot impune prin talentul lor nu numai la orele de atelier, ci în cadrul unor proiecte și în contextul unor manifestări, a unor expoziții unde își pot compara nivelul performativ cu profesorii lor și cu artiștii plastici consacrați. Pe lângă disciplinele obișnuite, profesorul Silviu Ioan Soare a lucrat cu ucenicii săi gravură, marbling, făcând tot felul de experimente plastice care potențeze calitățile artistice ale elevilor.

 După finalizarea liceului, cei care urmează o facultate de profil sunt avantajați de experiența avută în clasele IX-XII și pot opta pentru o specialitate din multitudinea de posibilități existente: pictură, sculptură, grafică, arte decorative, artă monumentală, arhitectură, fiecare dintre acestea, având la rândul lor, alte profiluri de interes precum restaurarea, moda, tapiseria, ceramica, grafica publicitară, design industrial etc., nenumăratele posibilități de angajare după terminarea studiilor superioare cuprinzând variate domenii profesionale: muzee, galerii de artă, învățământ de stat sau privat, management cultural, comunicare, divertisment, design grafic, editorial sau audiovizual, cercetare. Toate aceste elemente ne determină să recomandăm elevilor de clasa a VIII-a, care au talent sau aplecare spre aceste zone ale frumosului, să vină la liceul nostru, pentru că aici există un corp profesoral foarte bine pregătit și un manager, prof. Rodica Neagu, care susține actul educațional în toate amănuntele sale, continuând ceea ce a început prof. Vasilica Puran, pe perioada directoratului său.

profesor,

Ana Amelia Dincă

Spread the love
Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *