Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

În urma încheierii etapei de evaluare a eligibilității solicitanților și proiectelor din cadrul apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, toate proiectele cu finanțare prin Planului Național de Redresare și Reziliență, pentru unitățile de învățământ din județul Călărași depuse de către UAT-uri și Consiliul Județean, și care au primit avizul Inspectoratului Școlar Județean Călărași sunt eligibile.
Astfel, unitățile de învățământ din județul Călărași vor fi dotate cu:
 mobilier pentru sălile de clasă;
 materiale didactice;
 echipamente tehnologice;
 echipamente sportive.
Lista proiectelor admise în urma etapei de evaluare a eligibilității solicitanților și proiectelor, apelul – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe este publicată pe site-ul Ministerului Educației.


https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Dotari/Liste_beneficiari/Lista_initiala_apel_Dotari_proiecte_eligibile_09_05_2023.pdf

Spread the love
Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *